Aile Danışmanlığı

Aile, çocuğun yetiştiği birincil temel çevredir. Çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte ailenin dinamikleri yeniden şekillenir. Bu yeni yapılanma sürecinde, özel gereksinimleri olan bir çocuk aileye dâhil olduğunda, bilinenin dışında bir yapılanmaya ihtiyaç duyulur. Bu süreçte çocuğun özel gereksinimlerine göre aile üyelerinin hangi rolü üstelendiği, problemin hangi yönde ilerleyeceği konusunda belirleyici rol oynar. Çocuk Merkezli Aile Danışmanlığı bakış açısındaki hizmetimizle, hem çocuğun özel gereksinimleri bazında, hem de anne, baba ve geniş ailenin problemlerinin çözümünde yeni beceriler, yeni yaşam düzenlemeleri kazandırmayı hedefliyoruz.

Aile Destek Hizmeti olarak, aile içindeki kişisel ve ya kişilerarası problemlere odaklanarak çiftlerin çözüm sürecine rehberlik edilmektedir. Problemin tespiti yapılırken Beck Depresyon Envanteri, Beck Anksiyete Ölçeği, Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri kullanılıp, uzman görüşle birleştirilmektir. İhtiyaç duyulan periyotlar belirlenip anne ve babalarla bu yönde uzman destek sağlanmaktadır.

Eğitim Destek Programı olarak verilen aile eğitimi hizmetimizde; yeni tanı alan çocuğumuzun anne ve babası, çocuklarının eğitimine paralel olarak eğitime alınır. Anne ve baba ilk altı ay yoğun ve periyodik olarak ‘Otizmli bir çocuğa uygun davranış örüntüleri ve onu yetiştirme stratejileri ‘ içerikli eğitim alır. Bu eğitimin içeriğini aile, ders içi uygulamalarda gözlemler ve daha sonrasında uygulama fırsatı bulur. Ailelerin çocuklarıyla iletişim kurma tarzları uzmanlarımız tarafından gözlenir ve geribildirim eğitimleri şeklinde, eğitimin yeni periyotları belirlenir. Bu sayede otizmli bireylerin eğitiminde olmazsa olmaz olan anne/baba- çocuk- eğitmen üçgeni oluşturulmuş olur.

Okul çağına gelen çocuklarımız için kaynaştırma eğitimi ya da özel alt sınıf eğitimine başladıklarında öğretmenleriyle iletişime geçilir ve okul görüşmelerinde çocuğun eğitim ortamı gözlemlenir.  Sene boyu süren iletişim süreciyle çocuğumuzun okulu ve özel eğitiminde ortak hedefler belirlenip başarısının artması amaçlanır. Bu sayede anne/baba- çocuk- özel eğitim- okul bütünlüğü sağlanmış olur. Okul çağından önceki dönemde olan çocuklarımız anaokulu ve kreşlerin oyun gruplarına yönlendirilir. Bu çocukların gelişimsel takibine bağlı olarak oyun saati süreleri ve günleri belirlenir. Anaokulu ve kreş ziyaretlerinde çocukların doğal ortamlarında gözlemleri yapılır, öğretmenleri ve psikologlarıyla işbirliği süreci başlatılır. Periyodik görüşmelerle çocukların sosyal gelişimi ve oyun becerileri gelişlimi takibi yapılır.