Değerlendirme Ölçekleri

1-Gilliam Otisitik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği, Dr. James Gilliam tarafından ilk olarak 1995yılında ABD’de geliştirilmiş, 2007 de kendisi tarafından revize edilmiştir. Amerika Psikiyatri Birliği’nin 200 yılında yayınladığı Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması El Kitabı ve Amerika Otizm Topluluğu’nun 2003 yılında yayınladığı tanımlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Otistik bozukluğun değerlendirilmesi amacıyla Türkçe’ye uyarlanmış ve standardize edilmiş ve norma dayalı bir değerlendirme aracıdır. Çocuğa ilişkin bilgiler 3 ana alt ölçekle değerlendirilir; stereotip davranışlar, iletişim ve sosyal etkileşim. Bunların yanı sıra ebeveyn görüşme ve anahtar sorular kısımlarıyla değerlendirme desteklenmektedir. Elde edilen veriler Otistik Bozukluk Görülme Olasılığı, Otistik bozukluk İndeksi kısımlarında bilgiye dönüştürülür.

2-Kaba Değerlendirme Formu

Yaygın Gelişimsel Destek Eğitim Programı için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan bu değerlendirme formu Yaygın Gelişimsel Bozukluklar tanı grubu (otizm, rett sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, asperger bozukluğu, başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk (Atipik Otizm) içerisinde yer alan her yaştaki bireyin gelişimsel özellikleri, eğitim ihtiyaçları ve öncelikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu değerlendirme çocukların becerilerini 13 ana kategoride değerlendirir. Bunlar; Eşleme Becerileri, Taklit Becerileri, Yönerge Takip Becerileri, Görsel Destek Kullanımı, Alıcı Dil Becerileri, İfade Edici Dil Becerileri, Oyun ve Müzik Becerileri, Öz Bakım Becerileri, Günlük Yaşam Becerileri, Motor Beceriler, Sosyal Beceriler, Okuma Yazma Becerileri ve Matematik Becerileridir.

3-Duyusal Entegrasyon Formu

Bireyin vestibular, tactile, propiceptif duyuları ile 5 duyudaki hypo ya da hyper duyarlılığın olup olmadığının kontrolünü sağlamak için beceri aralıklarla uygulanır.

4-Portaj/Küçük Adımlar