Duyusal Bütünleme

Duyusal bütünleme, davranış problemi sergileyen pek çokları için (normal çocuklar için bile) adres olan A.Jean Ayres tarafından geliştirilen öğrenme güçlüklerini bertaraf etmede yardımcı olmak üzere kullanılan bir yaklaşımdır. Öğrencilerimiz öğrenme güçlükleri yaşıyor mu? Ek olarak aşağıda kı davranışlardan birkaçını sergiliyor mu?

 • Sandalyeden düşmek
 • Masadaki nesneleri yere atmak, onlara vurmak
 • Genellikle organize olamamak
 • Hantal, kendini bırakmış, acemi, düzensiz hareketler sergilemek
 • Dalgınlık
 • Kısa dikkat süresine sahip olmak
 • Strese karşı tolerans gösterememek, kolayca hayal kırıklığına uğramak,
 • Hayal kurma yâda dikkati eksik (duyma yeterli olmasına rağmen )
 • Alınganlık
 • Sık mod değişimleri
 • Agresif davranışlar sergilemek –başkalarına vurmak yâda onları itmek
 • Dokunmaktan hoşlanmamak
 • Pek çok aktivitelerden (yapmaktan) kaçınmak. 
 • Hiperaktivite – Amaçsız ve yineleyen hareketler içinde hareketlilik
 • HİPOAKTİVİTE – Yavaş hareket etmek
 • Konuşma ve dil problemleri
 • Zayıf motor koordinasyona sahip olmak
 • Normal bir zekânın varlığına rağmen okuma veya matematik gibi akademik işlerde güçlük çekmek

Duyusal Bütünleme

 • Etrafımızda ki bizi saran çevreden gelen bilgileri alan, onları sınıflandıran ve bütünleştiren bir yetidir.
 • Bilgilerin duyular aracılığı ile alınmasından ötürü normal bir gelişimde kendiliğinden yer alır.
 • Merkezi sinir sisteminin(sinirler- beyin –omurilik) gelişip olgunlaşması ile ilişkili bir süreçtir
 • Bu olgunluk bebeklikten çocukluğa dek sürer. Çocuk 8- 10 yaşına kadar beyinsel olarak olgunlaşıp entegre hale gelebilir. Fakat; duyusal süreç yaşamın için de rafine olarak devam eder
 • Düşünme ve algı daha bilinçli bir süreç olmakla birlikte daha bilinçsiz bir düzeyde duyusal bütünleme devam eder,
 • Duyusal deneyimlerle geliştirilen veya arttırılan beş duyunun yanı sıra vestibular, proprioceptif ve tactile olarak adlandırılan üç özel duyunu da deneyimlerle zenginleştirilmesinin, tek düze takıntılı hareket eden özel donanımlı (yaygın gelişimsel bozukluk, otizm tanılı v.b.)pek çok bireyin bu tek düzelikten hareketlerinin kurtulmasına öğrenme güçlüklerinin ve takıntılarının kısmen azalmasına, enerjisinin doğru biçimde kanalize olmasına neden olduğu kaydedilmektedir.

Merkezimiz de, izlenen programlara ek olarak duyusal bütünleme, öğrenmeye hazırlık ve özellikle yeni tanı almış çocuklara da işbirliğini arttırmak için yardımcı yaklaşım olarak kullanılmaktadır.