Eğitim Kadromuz

Fatma ÇİĞDEM

İzmir doğumlu olan Fatma ÇİĞDEM ilk, orta, lise eğitimlerini İzmir’de tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi’nde Sosyoloji Bölümüne Sosyoloji Master Programına özel öğrenci statüsüyle kabul edilmiştir. 1993 yılında İzmir’de özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışmaya başlamış, Salih Dede Spastik Özürlüler Eğitim Merkezi’nde Psikolog olarak görev yapmıştır. Bu görevi sırasında CP’li çocuğun evdeki bakım ve idaresi konusunda yazılmış olan Handling The Young Cerebral Palsied Child At Home adlı kitabı Türkçe’ye çevirmiştir. 1996 yılından itibaren Özel İzmir Hastanesi’nde Faz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurucuları arasında yer almış, 1999 yılında ise İsrail’de Givat Haim Ichud’da Sensory Integration (Duyusal Entegrasyon) Sertifika Programı’na katılmıştır. Dönüşte Faz Fizik Tedavi Merkezi’nde ayrılarak aynı yıl İnci Zihinsel Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkez Kurucu Müdürü olmuştur. Öğrenme sorunları ve sınıf performansının Duyusal Entegrasyonla ilişkisi adında (Norma J. Quirk MS. OTR, Marie E.D. Matties MS. OTR) bir çeviri el kitabı (öğrencilere ücretsiz dağıtılan) mevcuttur. 2006 yılında itibaren isim değişikliği ile aynı kurumda Özel Fatma Çiğdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde Kurucu Müdür olarak görevine devam etmektedir. Özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çok sayıda kongrelere katılmış, eğitimler almıştır. Aynı zamanda başta sensory integration olmak üzere özel eğitim yaklaşımları üzerine eğitimler vermiştir.

Gülşah VERGİL

27 Mart 1985 Kayseri doğumlu olan Gülşah VERGİL ilk, orta ve lise eğitimlerini İzmir’de amamlamıştır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden 2008 yılında mezun olmuştur. Erzurum Hizmet içi Eğitim Enstitüsü’nde 160 saatlik özel eğitim programına katılarak 2010 yılından itibaren İzmir’de özel eğitim ve rehabilitasyon alanında çalışmaya başlamış, bir yıl sonra Prof. Dr. Bünyamin Birkan’dan PDCI eğitimini almış,eğitim sonrası çalışmalarına yoğunluklu olarak otizmli bireylerle devam etmiştir. İstanbul Tohum Otizm Vakfı’nda bir yıl süre ile modül A Grubunda (0-8 yaş) çalışmıştır. Bu süre içinde (bir yıl) Prof. Dr. Bünyamin Birkan’dan Uygulamalı Davranış Analizi (UDA) eğitimlerini almış ve Tohum Otizm Vakfı’nın yönlendirdiği bütün eğitim ve seminerlere katılmıştır. İzmir’e geri döndükten sonra otizmli bireylerle çalışmalarına devam etmiştir. 2014 Mayıs ayından itibaren Özel Fatma Çiğdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev almaya başlamıştır. Psikolog Fatma ÇİĞDEM’den aldığı Sensory Integration eğitiminin ardından son bir yılda sensory integrationuda aktif bir şekilde alanda kullanmaktadır. Çeşitli eğitimler ile kongrelere katılmıştır.

Nurhan İSPİR

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur.2013 yılından itibaren Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.
2010-2011 yılında Yalı Spor İnsan Kaynakları biriminde, 2011 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümü Anabilim dalında stajını tamamlamıştır. 2012-2013 yılları arasında Demet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ve 15 Eylül Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde psikolog olarak hizmet vermiştir. 2013 Temmuz ayından itibaren Özel Fatma Çiğdem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görev almaya başlamıştır. Psikolog Fatma ÇİĞDEM’den aldığı Sensory Integration eğitiminin ardından son bir yılda sensory integrationuda aktif
bir şekilde alanda kullanmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği (ODER)’e üyedir.

Tuğçe KAYA

10.01.1990 doğumlu olan Tuğçe KAYA ilk, orta ve lise eğitimlerini Manisa ‘da tamamlamıştır. Celal Bayar Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü ve Girne Amerikan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 2014 mezunu olan Tuğçe KAYA, Manisa ‘da 2 yıl okul öncesi öğretmenliği yapmış olup, SOS (Kimsesiz Çocukları Koruma Derneği), Çocuk Köyü Ebeveynlik Kapasitesi Artıma Çalışmaları ve Aile Danışmanlığı ,Geleneksel Okul Öncesi Eğitimi ve Erken Çocuk Eğitimi Danışmanlığı Günleri , Mavi Düşler Eğitim Sertifikası (Aile danışmanlığı,drama,ve yaratıcı müzik ve org çalışmaları) eğitimlerine katıldı.

Merve ŞİRİNER

23.10.1997 Manisa doğumlu olan Merve ŞİRİNER, ilk, orta, lise eğitimini Manisa'da tamamlamıştır. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne başlayıp, 2019 yılında mezun olmuştur.2019 yılında Manisa 'da bir özel anaokulunda 2 yıl Okul Öncesi Öğretmenliği yapmıştır.2018 yılında Montessori Uygulama Teknikleri,Otizm Duyu Bütünleme Teknikleri Eğitimi,Çocuklarda Davranış Bozukluğu Problemi Çözme Yöntemleri ve Eğitimde Sistem Düşüncesi seminerlerine katılım göstermiştir. 2019 yılında Zihin Haritaları Uygulayıcı Eğitimi, Bedenden Oyuna Müzik Eğitimi ve Masal Anlatıcılığı Eğitimi almıştır. 2021 den beri kurumumuzda çalışmaktadır.

Fadime Zeybek

15 şubat 1996 Konya doğumlu olan Fadime Zeybek; ilk, orta ve lise eğitimlerini Konya/Ereğli’de tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Bölümü mezunu olan Fadime Zeybek 2016 yılında sosyal yaşam merkezinde ağır zihinsel öğrencilerle çalışmıştır. İzmir’de bir yıl okul öncesi öğretmenliği yapmıştır. Erken çocukluk döneminde yaratıcı drama, müzik , resim ve cinsel gelişim programlarına katılmıştır. 2019 Ekim ayında kurumumuzda çalışmaya başlamıştır

YILDIZ GÖZÜBÜYÜK

21.08.1994 doğumlu olan Yıldız Gözübüyük ilk, orta ve lise eğitimini Kırşehir`de tamamlamıştır.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden 2017 de mezun olmuştur.
Aynı yıl Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden pedagojik formasyon almıştır. 2018-2019
tarihlerinde Anadolu Otizm Vakfın da öğretmen olarak görev yapmıştır. Çocuk Resimlerini Analiz ve
Yorumlama, Çocuk Gelişim ve Değerlendirme Testleri ve Uygulayıcı Sertifikası ile Yaratıcı Drama
Eğitimlerini almıştır. 2019 dan beri kurumumuzda çalışmaktadır.

BERFİN KUZU

15.12.1997 doğumlu olan Berfin Kuzu ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamlamıştır. Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Karabük Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinden Pedagojik Formasyon almıştır. 2019-2020 tarihlerinde Antalya'da Özel Egitim Alanında öğretmen olarak görev yapmıştır. AGTE, Peabody Resim Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Resim Analizi Eğitimi,Gessel Gelişim Testi, Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası ve Uzman Öğretici Sertifikası almıştır. 2020'den beri kurumumuzda çalışmaktadır.

BUSE ÜNALAN

17.04.1996 doğumlu olan Buse Ünalan ilk orta ve lise eğitimini Çorum'da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden 2019'da mezun olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce verilen Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'nu tamamlamıştır. 2020 den beri kurumumuzda çalışmaktadır.

Zehra Nur Telli

01.04.1998 Yılında Gaziantep doğumlu olan Zehra Nur Telli ilk ,ortaokulu ve liseyi Gaziantep’te bitirmiştir.Dokuz Eylül üniversitesi Okul Öncedi Öğretmenliğini 2017 yalında tamamlamıştır.Karşılıklı Taklit Eğitimi ve Uygulamalı Davranış Analizi sertifikalarını 2019 yılında almış olup, 2021 yılundan beri kurumumuzda çalışmaktadır.

İrem Neşe

18.01.1997 doğumlu olan İrem Neşe ilk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamlamıştır. 2020 yılında Yaşar Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olup aynı yıl Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde pedagojik formasyon eğitimini tamamlamıştır. 2020 yılından itibaren Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı Tezsiz Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri ve Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifikası almıştır. 2021 Ağustos ayından beri kurumumuzda çalışmaktadır.