ETEÇOM

Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programının kısaltılmış adıdır. ETEÇOM uzman/eğitimci ya da ebeveynin etkileşimsel davranışlarını geliştirerek, çocuğun bilişsel,  iletişim ve sosyal duygusal gelişim alanlarında 16 temel davranışı kazanmasını ye da geliştirmesini hedefler. ETEÇOM’da 16 temel davranışı kazandırmaya yönelik 66 öğretimsel strateji ebeveyne/uzmana/eğitimciye öğretilir. ETEÇOM haftada1-2, 1-1.30 saatlik oturumlar şeklinde düzenlenir.