Hizmetlerimiz

Merkezimize otizm, asperger sendromlu, atipik otizm (Yaygın Gelişimsel Bozukluk) ve rett sendromlu bireyler kabul edilmektedir.

Velilerle yapılan görüşme sonrasında psikolog, zihinsel engelliler öğretmeni ve gerektiği durumlarda çocuk gelişimi öğretmeni tarafından yapılan birlikte değerlendirmede bireyin bilişsel gelişimi, dil becerileri (alıcı,ifade edici), motor becerileri (kaba motor, ince motor becerileri, el-göz koordinasyonu, el-göz-ayak koordinasyonu), duyusal entegresyon (vestibular-proprioceptif- tactile duyuları), sosyal ve özbakım becerileri, motor taklit (kaba motor taklit, ince motor taklit, eşya ile taklit, ikili-üçlü motor taklit ve ses kodlarının taklidi- mimiklerin taklidi), algı (görsel algı- işitsel algı- tensel algı) olmak üzere sekiz alanda değerlendirilir.Bu değerlendirme sırasında yaygın gelişimsel bozukluk eğitim programı yanında, duyusal entegrasyona dair tarama ile 0-4 yaş bireyler için küçük , 4-6 yaş arası portaj ve 6 yaştan itibaren portaj sonrası programı da destek olarak kullanılmaktadır. Yapılan değerlendirme ile ilk gözlem formu oluşturulur ve kuruma başvurduğunda bireylerin hangi gelişimsel düzeyde olduğu tespit edilir ve çalışmalara nereden başlanacağına karar verilir. Ardından yine her birey için BEP (Bireysel Eğitim Programı) hazırlanır. BEP eğitim hedefleri yaygın gelişimsel bozukluk eğitim programı, duyusal entegrasyon eğitim programı, yaş ve seviyeye uygun seçilen gelişimsel ölçekler ile küçük adımlar/portaj eğitim programlarıyla, merkezimizde kullanılan konuşma eğitim programı dikkate alınarak hazırlanır. BEP hedefleri dörder aylık periyotlara bölünerek bireysel eğitim ve ihtiyaç halinde grup eğitimi olarak çalışılır ve her dört aylık periyot sonunda kazanılan hedefler dışında yeni hedefler seçilerek hazırlanan çalışma programlarının biri aileye verilmek üzere yenilenir.

Anaokuluna hazır olan öğrencilerimiz anaokuluna kaynaştırmaya yönlendirilir ve takipleri yapılır. Yine ilköğretime hazırlanan öğrencilerimizin BEP’i akademik destek programlarıyla desteklenerek güçlendirilir. İlköğretime kayıtlı (kaynaştırma, oçem, alt sınıf) ile liseye devam eden öğrencilerimiz için okul takipleri yapılmaktadır.

İki yıldan beri iki öğrencimizin üniversiteye girmesi ile birlikte üniversite sınavı hazırlık programı oluşturulmaktadır.

Kurum psikologu tarafından anne-baba ve ihtiyaç halinde kardeş eğitimi uygulanmakta aile danışmanlığı hizmeti aylık yapılmaktadır. Özellikle yeni tanı almış çocukların ebeveynleri için bu danışmanlık 2 hafta arayla yapılmaktadır.

Yine öğrencilerimize eşlik eden gölge öğretmenlerin eğitimleri evdeki takip ve kontrolleriyle öğrencilerimizin ev hayatlarının programlanması, spor ve sosyal etkinliklere yönlendirilmeleri ve danışmanlığı da (ilgili öğretmenlere) hizmet verdiğimiz konular arasındadır.